Komunikat Zarządu

 Logo Wda Świecie na tle murawy

Oświadczenie K.S. WDA w związku z wprowadzeniem opłaty członkowskiej za uczestnictwo i grę dziecka w K.S. WDA
Szanowni Państwo,

W związku z wpływającymi regularnie do zarządu klubu (sekcja piłki nożnej) pismami od rodziców, a dotyczącymi wprowadzenia obowiązkowej opłaty członkowskiej za uczestnictwo i grę dzieci w K.S. WDA, uprzejmie informujemy:

1. Podpisanie umowy członkowskiej za uczestnictwo dzieci w zajęciach piłki nożnej w K.S. WDA oraz wprowadzenie opłaty członkowskiej ma charakter obligatoryjny i obowiązuje niezmiennie od 01-03-2017. Prosimy o podpisywanie umów z klubem i wpłacanie pieniędzy na konto klubu. Termin ostateczny to 21-03-2017. Po tej dacie dzieci, których rodzice nie dopełnią formalności nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
2. Opłata w wysokości 90 złotych dotyczy pierwszego dziecka. Za każde kolejne dziecko rodzic zobowiązany jest podpisać odrębną umowę członkowską i wnieść opłatę w wysokości 30 złotych.
3. Kierownicy drużyn, których dzieci uczęszczają na zajęcia w K.S. WDA uiszczają opłatę w wysokości 45 złotych za pierwsze dziecko i 15 złotych za każde następne.
4. W najbliższym czasie zarząd klubu (sekcja piłki nożnej) zamierza przeprowadzić proces rekrutacji na stanowiska: „koordynator sportowy” oraz „trener piłki nożnej”. Głównym celem jest podniesienie efektywności pracy sekcji piłki nożnej oraz podniesienie poziomu sportowego klubu.
5. Z każdej dokonanej opłaty 44% przeznaczone będzie na wydatki poszczególnych drużyn według priorytetu:
• sprzęt treningowy
• sprzęt techniczny
• turnieje
• sparingi
• obozy
• działania integracyjne
6. Z każdej dokonanej opłaty pozostała część tj. 56% przeznaczona będzie na wydatki klubu według strategii:
• Trenerzy
• koordynator sportowy
• koordynator techniczny
• treningi indywidualne
• zwiększenie jednostek treningowych
• infrastruktura treningowa
• opieka medyczna
• ubezpieczenie NNW
• fundusz stypendialny
• sprzęt meczowy dla każdej grupy co 3 lata