Pan Eugeniusz Nowak wybrany na kolejna kadencję

W piątek w K-P ZPN w Bydgoszczy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Jedynym kandydatem na stanowisko prezesa był sprawujący tę funkcję już od 2000 roku Eugeniusz Nowak. Pan Nowak otrzymał 137 głosów poparcia od delegatów i został wybrany Prezesem związku na kolejną kadencję. Ponadto wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN. Wszystkim wybranym składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy w strukturach K-P ZPN. Delegatami z naszego klubu na zjazd w Bydgoszczy byli Krzysztof Kosecki i Adam Thiede.

 

W skład Zarządu K-PZPN weszli:

 

Michał Dołożenko

Dariusz Durda

Andrzej Magowski

Jarosław Chwiałkowski

Włodzimierz Figas

Mariusz Korpalski

Justyna Gruszecka

Januariusz Stodolny

Dariusz Orzechowski

Lidia Wrzesińska

Michał Żurowski

Jacek Bojarowski

Damian Stodolny

Maciej Daszkiewicz

Maciej Pietrzyk

Grzegorz Bała

Piotr Ciesielski

Tadeusz Pietrzyk

Sławomir Woźniak

Rafał Lewandowski

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 

Piotr Jarentewicz

Sławomir Gwardecki

Wiesław Białucha

Józef Piechota

Wojciech Kowalski

Piotr Bakalarski

Tomasz Dmuchowski

 

Delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN wybrano:

 

Eugeniusza Nowaka

Michała Dołożenko

Dariusza Durdę