Oświadczenie Zarządu KS Wda Świecie

 Logo Wda Świecie na tle murawy

Szanowni Państwo,

Na samym wstępie Zarząd Klubu Sportowego Wda Świecie chciałby przeprosić wszystkich adresatów pisma (Rodziców) jak i Urząd Miasta Świecie za wprowadzenie w błąd. Właścicielem Klubu Sportowego Wda Świecie nie jest miasto Świecie. Zgodnie z wyciągiem z ksiąg wieczystych (nr BY1S/00044586/4) teren, którym administruje klub stanowi własności gminy Świecie. Sam klub zgodnie z aktualnym wpisem KRS nr 0000054569 stanowi organizację w postaci Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Wprowadzenie w błąd nie było celowym działaniem a sama decyzja dotycząca opłaty członkowskiej w ramach uczęszczania dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe w Klubie Sportowym Wda Świecie stanowi decyzję autonomiczną zarządu. Nie ma absolutnie mowy o jakiejkolwiek formie próby obarczenia odpowiedzialnością władz miasta za wprowadzenie opłaty. Gmina Świecie jest partnerem strategicznym klubu i bez współpracy z miastem istnienie klubu nie miałoby praktycznie racji bytu. Klub Sportowy Wda Świecie z zaszczytem i honorem reprezentuje barwy klubowe jak i z dumą identyfikuje się z samym miastem Świecie.

Obowiązkiem Zarządu Klubu Sportowego Wda Świecie jest należyte dbanie zarówno o wizerunek klubu jak i o jego finanse. Odpowiedzialność i gospodarne zarządzanie środkami finansowymi, zarówno tymi od miasta jak i pozyskanymi z zewnątrz, to kilka z podstawowych zadań zarządu. Zgodnie z pierwotnym pismem skierowanym do Rodziców wprowadzenie opłaty członkowskiej ma charakter obowiązkowy i stanowi konieczny krok zmierzający w kierunku optymalizacji zarządzania sekcją piłki nożnej. Klub Sportowy Wda Świecie otrzymał na rok 2017 dotację od miasta w wysokości 573.000 złotych. Ze środków tych pokrywane są koszty funkcjonowania wszystkich sekcji sportowych. Sekcja piłki nożnej skupia wokół siebie największą grupę dzieci i młodzieży, co w sposób logiczny wiąże się z wyższym budżetem przeznaczanym dla jej funkcjonowania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca br. o godzinie 14.00 w Sali Lustrzanej OKSiR (ul. Wojska Polskiego 139) Klub Sportowy Wda Świecie organizuje otwarte spotkanie oraz konferencję prasową dla wszystkich zainteresowanych sprawą. Serdecznie zapraszamy władze miasta, rodziców, trenerów, kierowników drużyn oraz media.

Jeszcze raz wszystkich Państwa przepraszamy i zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę.

Z poważaniem

Zarząd Klubu Sportowego Wda Świecie