1% podatku na nasz klub

 Logo Wda Świecie na tle murawy

Zarząd KS Wda Świecie uprzejmie prosi o przekazanie 1 % podatku na KS Wda Świecie. Poniżej przedstawiamy krótką w jaki sposób oraz na co pieniądze uzyskane z 1 procentu zostaną przeznaczone. Razem wspierajmy sport w Świeciu.

Aby przekazać jeden procent swojego podatku na KS Wda Świecie należy w formularzu PIT wypełnić odpowiednie dane. Obecnie wystarczy podać tylko:

Numer KRS: KRS 0000197334

Cel szczegółowy: KS Wda Świecie, ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie

Teraz możesz przekazać 1% podatku dla organizacji działającej w Świeciu.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA ROZWÓJ SEKCJI SPORTOWYCH W NASZYM KLUBIE
Klub Sportowy Wda istnieje już 60 lat i przez te lata dokłada wszelkich starań aby nasi zawodnicy – dzieci i młodzież z powiatu świeckiego mogli godnie reprezentować nasze miasto na zawodach sportowych, które odbywają się na terenie całej Polski , a nawet za granicami naszego kraju.

W związku z tym iż piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów wśród dzieci i młodzieży pragniemy rozwijać naszą sekcję, tworzyć nowe zespoły, a także zapewnić naszym już istniejącym drużynom dobre warunki pracy, które zaowocują wynikami sportowymi.

Na co Klub Sportowy przeznaczy pieniądze uzyskane z 1%

  • utrzymanie oraz rozbudowę boisk treningowych dla zawodników naszego klubu (szatnie, oświetlenie, budowa kolejnych boisk)

  • szkolenia dzieci i młodzieży

  • organizacja zawodów sportowych

  • organizacja turniejów halowych

  • dofinansowanie obozów sportowych

  • utworzenie nowych drużyn

  • na zakup sprzętu sportowego

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem parti politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych, prowadząca działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności i wolontariacie Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

Na czym polega mechanizm 1%?

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy odosób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,

podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,

podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych