Podziękowanie za udział w ostatniej drodze

Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu Jana Koseckiego oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania składa Rodzina.