Podziękowania dla firmy Terra

 

Zarząd oraz pracownicy KS Wda Świecie pragną uprzejmie podziękować firmie Terra Computer Sp. z o.o. za ufundowanie dwóch nowoczesnych komputerów wraz z pełnym osprzętem, które wykorzystywane będą dla potrzeb klubu.

 

Firma Terra od 2015 roku działa w Bydgoszczy i wykorzystuje zasoby Niemieckiej spółki Wortmann AG takie jak logistyka, know-how, kapitał, oferta produktowa, co umożliwia otwarcie nowych horyzontów i ciągły rozwój. Grupą docelową dla Terry są firmy informatyczne, którym zależy na optymalnych rozwiązaniach i profesjonalnym serwisie.

 

 

Od roku 2017 roku spółka jest także sponsorem KS Wda Świecie sekcji piłki nożnej.

 

 

Raz jeszcze dziękujemy za wspieranie naszego klubu.

 

 

 

 

(PNA) (MPA)