Oświadczenie Zarządu K.S Wda Świecie

 Logo Wda Świecie na tle murawy

Świecie dnia 01.12.2018

Oświadczenie Zarządu K.S Wda Świecie

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z uchwałą K.S Wda Świecie Zarząd wprowadza nową umowę członkowską zawodnika dla sekcji piłki nożnej. Dotychczasowa umowa członkowska oraz aneks nr 1 traci ważność z dniem 31.12.2018 roku. Nowa umowa zawiera poprawki, które zasugerowane zostały przez rodziców i opiekunów prawnych zawodników.