Najważniejsze stanowiska w klubie bez zmian

 Logo Wda Świecie na tle murawy

Wczoraj w sali lustrzanej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Po głosowaniu okazało się, że w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej Klubu zmieniły się po jednej osobie.

Zarząd ukonstytuował się na następną czteroletnią kadencję w następujący sposób:

Andrzej Maliszewski – Prezes

Arkadiusz Olkiewicz – Vice Prezes

Dariusz Sadowczyk – Vice Prezes

Mirosław Gończ – Sekretarz

Michał Gronowski – Skarbnik

Kamil Mankowski – Członek Zarządu

Adam Thiede – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Dariusz Dejryng – Przewodniczący

Tomasz Gołaszewski – Członek

Michał Miszewski – Członek

Kadencja nowo wybranego Zarządu potrwa zgodnie ze statutem do końca marca 2021 roku.